apmetimas

apmetimas
apmetìmas sm. (2) 1. Napmesti 1. 2.apmesti 5: Apmetìmas daug atėmė laiko, o jau būtau senai audus Al. 3. refl.apmesti 13: Netikėk juo: tai ne teisybė, o tik apsimetìmas Up. Mun toks ano apsimetimas dikčiai nepatinka Vvr. Tik jo apsimetimas negyvo (tik jo negyvo apsimetimas) lokį iš čion nuvarė J.Jabl. \ metimas; antmetimas; apmetimas; atmetimas; įmetimas; išmetimas; numetimas; pametimas; permetimas; prametimas; primetimas; sumetimas; užmetimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apmetimas — apmeti̇̀mas dkt. Šakniãvaisių apskleidi̇̀mas šiaudai̇̃s ir apmeti̇̀mas žẽmėmis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antmetimas — antmetìmas sm. (2); M.Valanč → antmesti 7. metimas; antmetimas; apmetimas; atmetimas; įmetimas; išmetimas; numetimas; pametimas; permetimas; prametimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmetimas — atmetìmas sm. (2) 1. Sut → atmesti 2. 2. SD406, KI33 → atmesti 8: Jokie samprotavimai negali išteisinti atmetimo tiesos J.Jabl. 3. → atmesti 10: Tau šito vyro atmetìmas į gerą neišeis Rdm. Ko pirma verkt ir gailėt? ... Ar atmetimą nuog Dievo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšauti — 1. tr., intr. K, Š, Rtr, LVI200 iki kurios vietos atleisti kulką, pabūklo sviedinį ir pan.: Jau prūsas iki čia atšauja Alvt. Strielba atšãvo ir vietoj žmogų nušavo Dr. Granatų atšauta tapė i prie mūsų, bet nušautų nebuvo Plšk. Vienam vyrui toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmetimas — išmetìmas sm. (2) 1. K → išmesti 1: Grūdai patenka į būgno vidų, maišomi ir slenka į išmetimo angą rš. 2. SD277 → išmesti 3. | refl.: Supelėjęs, suplėkęs pašaras, nenuplauti šakniavaisiai gali sukelti susirgimus ir priešlaikinį paršiavimąsi arba …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • metimas — metìmas sm. (2), metìmos refl. ind. (ž.) 1. SD31,331, R407 → mesti 1: Patiko mano metìmas? NdŽ. Tai metimužėlis! Jrk103. Stiprios varžovės susirinko ieties metimo sektoriuje sp. O jis atsitraukė nuog jų kaip akminio metimą BPI365. 2. → mesti 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mečius — 1 mečiùs sm. (4) 1. vienas audeklo apmetimas: Ar didelis mečiùs? – Net dvylika lankų ir tarpas Rdm. 2. metmenys: Mažas buvo mečiùs (nedaug gijų), tai įvarstėm po vieną siūlą Vl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numetimas — numetìmas sm. (2) 1. SD459, KI35 → numesti 2. 2. → numesti 10: Po kiaušo numetimo vėžiai taip minkšti, kaip sviestas rš. metimas; antmetimas; apmetimas; atmetimas; įmetimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pametimas — pametìmas sm. (2) 1. → pamesti 1: Jis labai susirūpino dėl rakto pametimo rš. 2. R368, Sut → pamesti 3: Pametimas pilietybės aiškiai išdėstytas rš. Anys žino juos didžiai nusiminusius ir dėlei pametimo savo pono bijančius bei drebančius BPII28.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permetimas — sm. (1) 1. → permesti 1: Grunto permetimas per pakopas rš. 2. → permesti 5: Čia gali būti kariuomenės permetimas, o ne pasitraukimas rš. 3. refl. rš → permesti 8. 4. refl. → permesti 20: Medžio sukimos (persimetimas) b …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”